Doanh nhân xưa tiêu biểu

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến bộ sưu tập:

Duyệt qua

Gửi gần đây

Đang hiển thị 1 - 5 trong tổng số 16
 • Tài liệu
  Doanh nhân Trương Văn Bền (1883-1956)
  (2024-01-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Trương Văn Bền cho nền kinh tế Việt Nam
 • Tài liệu
  Doanh nhân Kha Vạng Cân (1908-1982)
  (2024-01-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Kha Vạng Cân cho Cách mạng Việt Nam.
 • Tài liệu
  Doanh nhân Ngô Đức Kế (1878-1929)
  (2024-01-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Ngô Đức Kế cho nền kinh tế Việt Nam
 • Tài liệu
  Doanh nhân Nguyễn Quý Anh (1883-1938)
  (2024-01-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Nguyễn Quý Anh cho nền kinh tế Việt Nam
 • Tài liệu
  Doanh nhân Trần Quý Cáp (1870-1908)
  (2023-10-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Trần Quý Cáp cho nền kinh tế Việt Nam