Doanh nhân xưa tiêu biểu

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến bộ sưu tập:

Duyệt qua

Gửi gần đây

Đang hiển thị 1 - 5 trong tổng số 12
 • Tài liệu
  Doanh nhân Trần Quý Cáp (1870-1908)
  (2023-10-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Trần Quý Cáp cho nền kinh tế Việt Nam
 • Tài liệu
  Doanh nhân Đặng Huy Trứ (1825-1874)
  (2023-07-20) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Đặng Huy Trứ cho nền kinh tế Việt Nam
 • Tài liệu
  Doanh nhân Ngô Tử Hạ (1882-1973)
  (2023-07-20) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Ngô Tử Hạ cho Cách mạng Việt Nam
 • Tài liệu
  Doanh nhân Lương Khắc Ninh (1862-1943)
  (2023-07-20) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Lương Khắc Ninh cho nền kinh tế Việt Nam
 • Tài liệu
  Doanh nhân Hoàng Trọng Phu (1872-1946)
  (2023-07-20) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
  Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Hoàng Trọng Phu cho nền kinh tế Việt Nam