Giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Phiên - Tổng giám đốc AMATA Việt Nam: Thất bại giúp tôi tu thân

Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-06-28
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của TS. Huỳnh Ngọc Phiên - Chủ nhiệm khoa Điện toán, Hiệu trưởng Trường Công nghệ cao thuộc Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thái Lan, một người con xa xứ đã 30 năm trở về Việt Nam với vai trò đại diện cho Tập đoàn AMATA Thái Lan tại Việt Nam.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 149 phát hành ngày 28 tháng 6 năm 2006
Từ khóa
Huỳnh Ngọc Phiên , AMATA , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu