Ông Louis Nguyễn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Saigon Asset Management Corporation (SAM): Trở về để hiểu rõ mình hơn...

Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2009-04-01
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Louis Nguyễn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Saigon Asset Management Corporation về hành trình trở về Việt Nam và từng bước xây dựng thương hiệu VinaCapital trong giới đầu tư tài chính Việt Nam của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 36 phát hành ngày 1 tháng 4 năm 2009
Từ khóa
Louis Nguyễn , SAM , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu