Không phải là một cuốn sách

Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-02-06
Tác giả
Mai Xuân Đạt
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Chủ tịch SEONGON Mai Xuân Đạt về mục đích và nguyên nhân để ông viết nên tác phẩm "Hiểu đúng, làm đúng: Cách để áp dụng thành công OKRs ngay từ đầu".
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Mai Xuân Đạt , SEONGON , Cách để áp dụng thành công OKRs ngay từ đầu , Doanh nhân viết sách , Sách hay
Trích dẫn