Doanh nhân Ngô Đức Kế (1878-1929)

Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2024-01-09
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Ngô Đức Kế cho nền kinh tế Việt Nam
Số trang
5 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Ngô Đức Kế , Triêu Dương thương quán , Tạp chí Hữu Thanh , doanh nhân xưa , phong trào Đông Du
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu