Khám phá Thư viện số Doanh nhân Việt Nam

Thư viện số Doanh nhân Việt Nam bao gồm nhiều bộ sưu tập tài liệu với các nội dung:

  • Tiểu sử và quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nhân Việt Nam xưa.
  • Thông tin về các doanh nhân Việt Nam đang hoạt động kinh doanh.
  • Các sáng tác của doanh nhân Việt Nam.
  • Tài liệu nghiên cứu, truyền thông về doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.
  • Tài liệu phục vụ học tập, giải trí phù hợp với doanh nhân.
 

Danh sách Đơn vị

Chọn đơn vị chứa bộ sưu tập tài liệu

home.recent-submissions.head

Tài liệu
Doanh nhân Trương Văn Bền (1883-1956)
(2024-01-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Trương Văn Bền cho nền kinh tế Việt Nam
Tài liệu
Doanh nhân Kha Vạng Cân (1908-1982)
(2024-01-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Kha Vạng Cân cho Cách mạng Việt Nam.
Tài liệu
Doanh nhân Ngô Đức Kế (1878-1929)
(2024-01-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Ngô Đức Kế cho nền kinh tế Việt Nam
Tài liệu
Doanh nhân Nguyễn Quý Anh (1883-1938)
(2024-01-09) Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Nguyễn Quý Anh cho nền kinh tế Việt Nam
Tài liệu
Làm chủ số phận
(Dân Trí, 2023) Nguyễn Anh Dũng
Con người có số phận hay không và làm thế nào để làm chủ và thay đổi số phận là câu hỏi mà hầu như mỗi người chúng ta đều có lúc đặt ra. Chỉ khi làm chủ được hành động, suy nghĩ, cảm xúc, tinh thần, và ý thức thì mình mới chính là người chủ thực sự của bản thân. Cuốn sách “Làm Chủ Số Phận” với rất nhiều ý tưởng hay và câu chuyện thú vị sẽ giúp bạn khám phá và thấu hiểu được con đường làm chủ bản thân. Mỗi người có một con đường và cuộc sống của riêng mình, không ai sống thay và cũng không ai có thể chết thay mình. Vận mệnh và số phận cuối cùng của mình chỉ có thể được quyết định và thay đổi từ chính bản thân. Đây là những thông điệp đầy giá trị và ý nghĩa mà tác giả cuốn sách muốn gửi tới tất cả mọi người.