Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Tập đoàn TTC: Giúp được nhiều người, lại muốn giúp thêm nhiều người nữa

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-05-25
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Đặng Hồng Anh về con đường khởi nghiệp và hành trình trở thành một trong những doanh nhân thế hệ 8X có sức truyền cảm hứng cho các startup của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa, trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 628 phát hành ngày 25 tháng 5 năm 2022
Từ khóa
Đặng Hồng Anh , Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam , Tập đoàn TTC , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn