Ông Nguyễn Tiến Lược - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí chính xác Việt - Pháp: Tôi luôn muốn làm ra nhiều sản phẩm Việt uy tín

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-11-14
Tác giả
Thảo Nguyên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Tổng giám đốc Công ty TNHH Cơ khí chính xác Việt - Pháp (VF Decolletage) Nguyễn Tiến Lược về sự phát triển của ngành cơ khí Việt Nam hiện nay và cái nhìn của ông về chặng đường 20 năm phát triển của VF Decolletage.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 567 phát hành ngày 14 tháng 11 năm 2019
Từ khóa
Nguyễn Tiến Lược , Cơ khí Việt - Pháp , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn