Ông Phùng Tuấn Đức - Tổng giám đốc Gojek Việt Nam: Giá trị của người lãnh đạo là đội ngũ mạnh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-08-10
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Tổng giám đốc mới của Gojek Việt Nam - Phùng Tuấn Đức về những thách thức trong công việc khi ở vị trí lãnh đạo Gojek và nghe ông chia sẻ bài học xây dựng đội ngũ nhân viên ở Gojek cùng lời khuyên của ông gửi đến những người đang khởi nghiệp.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 588 phát hành ngày 10 tháng 8 năm 2020
Từ khóa
Phùng Tuấn Đức , Gojek , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn