Ông Phạm Văn Dũng - Tổng giám đốc Ford Việt Nam: Thử thách là trải nghiệm để trưởng thành

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-11-02
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những nhận định và đánh giá của doanh nhân Phạm Văn Dũng - Tổng giám đốc Ford Việt Nam về sự phát triển của thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2016 và 2017 cùng những kế hoạch phát triển thương hiệu Ford Việt Nam trong thời gian tới.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 414 phát hành ngày 2 tháng 11 năm 2016
Từ khóa
Phạm Văn Dũng , Ford , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn