Ông Phan Công Thành - Giám đốc điều hành Công ty CP Mobile Solution Services: "Câu chuyện thần tiên" của MSS

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-09-16
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Phan Công Thành - Giám đốc điều hành Công ty CP Mobile Solution Services, một Việt kiều sống tại Đức từ nhỏ đã trở về Việt Nam lập nghiệp và xây dựng nên tên tuổi cho thương hiệu Mobile Solution Services.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 10 phát hành ngày 16 tháng 9 năm 2008
Từ khóa
Phan Công Thành , MSS , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu