Anh Nguyễn Ngọc Lân - Giám đốc Công ty CP Thiên Nhiên, Cố vấn cao cấp Qũy đầu tư Mekong Capital: Làm giàu làm gì để sau này bệnh?

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-09-09
Tác giả
Thanh Thủy
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Ngọc Lân - Giám đốc Công ty CP Thiên Nhiên, Cố vấn cao cấp Qũy đầu tư Mekong Capital về công việc cố vấn cao cấp của anh tại Mekong Capital và bí quyết tạo nên thành công của anh trên vai trò người điều hành Công ty CP Thiên Nhiên.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 9 phát hành ngày 9 tháng 9 năm 2008
Từ khóa
Nguyễn Ngọc Lân , Thiên Nhiên , Mekong Capital , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu