Ông Huỳnh Hòa Hiệp - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hiệp Hưng (HIEPHUNG CORPORATION): Mục tiêu càng táo bạo, thành công càng rực rỡ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-07-01
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Huỳnh Hòa Hiệp - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hiephung Corporation về những lợi thế cạnh tranh, chiến lược mũi nhọn của Công ty Hiệp Hưng để phát huy mọi tiềm năng của Công ty nhằm vươn ra thị trường rộng lớn cùng những chia sẻ của ông dành cho các bạn trẻ muốn chọn con đường kinh doanh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 249 phát hành ngày 1 tháng 7 năm 2008
Từ khóa
Huỳnh Hòa Hiệp , HIEPHUNG CORPORATION , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu