Ông Nguyễn Chiến Thắng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Scansia Pacific: Đồ gỗ Việt Nam là một thương hiệu của thế giới

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-05-23
Tác giả
Lạc Lâm
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Chiến Thắng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Scansia Pacific về sự hợp tác trồng rừng giữa Scansia Pacific với người dân và niềm tin của anh về sự phát triển của thương hiệu gỗ Việt Nam với một trung tâm sản xuất đồ gỗ uy tín trên thế giới được xây dựng trong tương lai.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 489 phát hành ngày 23 tháng 5 năm 2018
Từ khóa
Nguyễn Chiến Thắng , Scansia Pacific , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn