Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thế Giới Số (DIGIWORLD): Tôi vẫn còn "lửa" với nghề

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015-09-30
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Chủ tịch Đoàn Hồng Việt về bí quyết thành công của Digiworld và những cơ hội được ông nắm bắt để mở rộng công ty phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin để nhanh chóng tạo được thành công cho Digiworld .
Số trang
2 trang. hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 360 phát hành ngày 30 tháng 9 năm 2015
Từ khóa
Đoàn Hồng Việt , DIGIWORLD , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp , thương mại điện tử
Trích dẫn