Chị Phan Thị Tuyết Mai - Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Tài nguyên SEAFOOD: Phải biết làm cho mình đủ lớn!

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-04-08
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Phan Thị Tuyết Mai - Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Tài nguyên Seafood về dự án "sản phẩm cá tra giàu Omega" đã khuấy động cả làng kinh doanh thủy sản Việt Nam năm 2008 và nghe những kinh nghiệm trong những chuyến đi tiếp xúc thị trường nước ngoài của chị.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 37 phát hành ngày 8 tháng 4 năm 2009
Từ khóa
Phan Thị Tuyết Mai , Seafood , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu