Ông Lý Trường Chiến - Chủ tịch HĐQT Trí Tri Group: Đội ngũ doanh nhân trẻ là động lực tạo sức mạnh kinh tế quốc gia

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-03-26
Tác giả
Vân Ly
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của "Ông già Noel" Lý Trường Chiến - Chủ tịch HĐQT Trí Tri Group, người đàn ông với triết lý "tam nghiệm" và khai phát "tứ năng" hiện đang là cố vấn và đỡ đầu cho nhiều doanh nghiệp và nhà sáng lập, về niềm vui lớn nhất của ông khi được làm công việc tư vấn, đào tạo và nhận định của ông về tiềm năng của các startup Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 579 phát hành ngày 26 tháng 3 năm 2020
Từ khóa
Lý Trường Chiến , Trí Tri Group , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn