Lịch sử hình thành tầng lớp doanh nhân Việt Nam thời Bắc thuộc và phong kiến

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-07-15
Tác giả
Lý Tùng Hiếu
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam
Tóm tắt
Khoảng vài chục năm nay, người Việt Nam đã quen thuộc với thuật ngữ “doanh nhân Việt Nam”. Việt Nam hiện nay đã có báo về doanh nghiệp, tạp chí về doanh nghiệp, tạp chí về doanh nhân, và “Ngày Doanh nhân Việt Nam” hằng năm. Trên các loại diễn đàn, danh xưng “doanh nhân” đã vang lên với không ít sắc thái tự hào. Trở thành doanh nhân thành đạt đang là ao ước của nhiều người khởi nghiệp
Số trang
13 trang; trích từ Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam phát hành tháng 7 năm 2022
Từ khóa
Lý Tùng Hiếu , tầng lớp doanh nhân Việt Nam , thời Bắc thuộc , thời phong kiến , đạo đức kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu