Ông Thái Tấn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty KYVY: Làm ăn cũng là một cuộc chơi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2004-12-15
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Với 36 tuổi đời và 22 năm lăn lộn trên thương trường, doanh nhân Thái Tấn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty KYVY chia sẻ niềm vui với Doanh nhân Sài Gòn khi anh vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp trẻ xuất sắc TP. HCM năm 2004 sau những năm bôn ba chốn thương trường.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 73 phát hành ngày 15 tháng 12 năm 2004
Từ khóa
Thái Tấn Dũng , KYVY , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu