Bà Lã Thị Lan - Tổng giám đốc Tiến Lộc Group: Biết đủ là đủ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-12-19
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nghe những chia sẻ của doanh nhân Lã Thị Lan, người phụ nữ thành đạt trong kinh doanh khi điều hành tập đoàn với 10 công ty con trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, bất động sản... nhưng luôn dành tâm huyết cho hoạt động từ thiện để nhận được niềm vui, nhận được nụ cười từ những người đang được bà giúp đỡ.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 519 phát hành ngày 19 tháng 12 năm 2018
Từ khóa
Lã Thị Lan , Công ty Tiến Lộc , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn