Ông Nguyễn Lê Phước Thắng - CEO Công ty CP Thực phẩm Bình Tây: Không có điều gì là không thể

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-10-31
Tác giả
Nguyễn Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Lê Phước Thắng - CEO Công ty CP Thực phẩm Bình Tây về nguyên nhân khiến anh từ bỏ vị trí quản lý cấp cao với mức lương khủng của một tập đoàn đa quốc gia tại Mỹ để trở về Việt Nam mang theo ước mơ tiếp nối sự nghiệp kinh doanh của gia đình, đưa thương hiệu Việt đến khắp nơi trên thế giới và định hướng phát triển Công ty Bình Tây trong tương lai của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 564 phát hành ngày 31 tháng 10 năm 2019
Từ khóa
Nguyễn Lê Phước Thắng , Bình Tây , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn