Hoàn thành còn hơn hoàn hảo

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-03-12
Tác giả
Trần Tiến Công
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Founder và CEO Vietnam Coaching Institute Trần Tiến Công, tác giả cuốn sách "Hành trình trở thành coach chuyên nghiệp" về khao khát được viết một cuốn sách được đứng tên anh và lời gửi gắm mà anh dành cho các bạn trẻ có ý muốn trở thành một coach chuyên nghiệp thông qua cuốn sách "Hành trình trở thành coach chuyên nghiệp".
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Trần Tiến Công , Vietnam Coaching Institute , Hành trình trở thành coach chuyên nghiệp , doanh nhân Việt Nam , Doanh nhân viết sách
Trích dẫn