Ông Lại Minh Duy - Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Du lịch & Thương mại TST: Phát triển văn hóa doanh nghiệp hướng đến nét đẹp truyền thống

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-03-07
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
"Xông đất" Công ty CP Dịch vụ Du lịch & Thương mại TST (TST tourist) năm mới Mậu Tuất, Tổng giám đốc Lại Minh Duy lạc quan chia sẻ triết lý kinh doanh xuyên suốt trong năm 2018 của Công ty là "Lấy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc làm định hướng chiến lược".
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 478 phát hành ngày 7 tháng 3 năm 2018
Từ khóa
Lại Minh Duy , TST , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu