Ông Phạm Bạch - Giám đốc điều hành Trường Anh ngữ ACPI (TP.HCM): Tôi chỉ đang xây một viên gạch

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2008-07-15
Tác giả
Thanh Thủy
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Là một Việt kiều thành đạt ở Mỹ, trở về quê nhà với mong ước giản dị: "Xây một viên gạch cho ngôi nhà giáo dục của Việt Nam", doanh nhân Phạm Bạch - Giám đốc điều hành Trường Anh ngữ ACPI (TP.HCM) tâm tình với Doanh nhân Sài Gòn về mơ ước phát triển ngành giáo dục Việt Nam của ông.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 1 phát hành ngày 15 tháng 7 năm 2008
Từ khóa
Phạm Bạch , Trường Anh ngữ ACPI , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu