Ông Đỗ Thanh Tịnh - Tổng giám đốc Công ty Nội thất Tứ Hưng : Thích điều mình làm là tự do

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-01-10
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Đỗ Thanh Tịnh - Tổng giám đốc Công ty Tứ Hưng về hành trình đưa Tứ Hưng trở thành một trong hai thương hiệu kinh doanh nội thất online đứng đầu tại Việt Nam, với kế hoạch nhượng quyền thương hiệu cho các đối tác ở nhiều tỉnh thành mà ông đang thực hiện.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 473 phát hành ngày 10 tháng 1 năm 2018
Từ khóa
Đỗ Thanh Tịnh , Nội thất Tứ Hưng , doanh nghiệp , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn