Ông Đỗ Kim Dũng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam: Có đi mới ra đường mòn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2009-03-25
Tác giả
Các Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Tự nhắc bản thân khó khăn lắm, vất vả lắm nhưng không quyết tâm làm thì mãi sẽ không có một nơi đào tạo bài bản cho ngành quảng cáo Việt Nam, doanh nhân Đỗ Kim Dũng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam chia sẻ những nhược điểm của ngành quảng cáo Việt Nam và tâm huyết mà ông đã dành phần lớn cuộc đời cho sự phát triển của ngành quảng cáo Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 35 phát hành ngày 25 tháng 3 năm 2009
Từ khóa
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp , Công ty TNHH quảng cáo An Tiêm , Đỗ Kim Dũng
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu