Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long: Bước từng bước chắc để phát triển

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2007-12-25
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Cô Gia Thọ Dường, người đã có gần 30 năm gầy dựng cơ nghiệp nơi thương trường với niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời anh là sự phát triển bền vững của Thiên Long và sự đồng lòng chung sức của cả đội ngũ trong mục tiêu trở thành một tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 224 phát hành ngày 25 tháng 12 năm 2007
Từ khóa
Cô Gia Thọ , Tập đoàn Thiên Long , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu