Doanh nhân Nguyễn An Khương (1860-1931)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07-20
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Nguyễn An Khương cho nền kinh tế Việt Nam
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nguyễn An Khương , doanh nhân Sài Gòn , Chiêu Nam Lầu , Nông cổ mín đàm , Lục tỉnh tân văn
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu