Tổng giám đốc Công ty CP Thời trang MYM Nguyễn Ánh Hồng: Ai cũng muốn đưa thương hiệu ra thế giới

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-04-03
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Tổng giám đốc Công ty CP Thời trang MYM Nguyễn Ánh Hồng, chủ thương hiệu thời trang MYM về hướng đi của MYM khi liên tục đưa ra những chương trình kích thích tiêu dùng sáng tạo và những kỳ vọng của bà với MYM trong môi trường kinh doanh khó khăn như hiện nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 531 phát hành ngày 3 tháng 4 năm 2019
Từ khóa
Nguyễn Ánh Hồng , MYM , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn