Bà Nhan Húc Quân - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo Việt Nam: 50% Nhu mì Can đảm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-08-26
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo Việt Nam Nhan Húc Quân, người được nhân viên gọi thân mật là "Chị Ba", về những áp lực và khó khăn mà chị đã trải qua trên con đường sự nghiệp của một nữ doanh nhân và những suy nghĩ của chị về những bất lợi mà người phụ nữ thường gặp phải trong kinh doanh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 57 phát hành ngày 26 tháng 8 năm 2009
Từ khóa
Nhan Húc Quân , New Toyo , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu