Thạc sĩ Bùi Duy Đức - Tổng giám đốc Công ty Vissan: Vissan là một phần của cuộc đời tôi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2007-07-31
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ đầy tâm huyết của Thạc sĩ Bùi Duy Đức về tình yêu của ông dành cho Công ty Kỹ nghệ Việt Nam Súc sản (Vissan) và kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến thực phẩm suốt mấy mươi năm qua của ông trong việc giữ vững và phát triển thương hiệu Vissan.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 203 phát hành ngày 31 tháng 7 năm 2007
Từ khóa
Bùi Duy Đức , Vissan , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu