Bà Lương Thanh Thúy - Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Lương Gia: Làm gì cũng phải có đam mê và trung thành với chữ tâm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-12-12
Tác giả
Thủy Anh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Lương Thanh Thúy - Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Lương Gia với Doanh nhân Sài Gòn về niềm đam mê theo đuổi lĩnh vực trái cây sấy dẻo và triết lý kinh doanh được xây dựng ở Công ty Lương Gia.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 568 phát hành ngày 12 tháng 12 năm 2019
Từ khóa
Lương Thanh Thúy , Lương Gia , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn