Giám đốc Công ty Tân Trí Nguyên - Nguyễn Bích Loan: Ngày càng thấm thía nỗi khó nhọc mưu sinh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-09-18
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Giám đốc Công ty Tân Trí Nguyên - Nguyễn Bích Loan với Doanh nhân Sài Gòn về những hoạt động và thành tựu của Tân Trí Nguyên hiện nay và quan niệm gìn giữ hạnh phúc gia đình của vợ chồng anh chị từ khi bắt đầu xây dựng Tân Trí Nguyên cho đến nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh hạo; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 210 phát hành ngày 18 tháng 9 năm 2007
Từ khóa
Nguyễn Bích Loan , Tân Trí Nguyên , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu