Ông Nguyễn Tiến Huy - Giám đốc điều hành DigiPencil MVV: Tiên phong trong "kỷ nguyên kết nối"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-08-01
Tác giả
Thanh Nhã
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Tiến Huy với Doanh nhân Sài Gòn về những quyết định mạo hiểm trên con đường khởi nghiệp của anh để tạo dựng sự thành công cho bản thân và DigiPencil MVV cùng những suy nghĩ của anh về cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 499 phát hành ngày 1 tháng 8 năm 2018
Từ khóa
Nguyễn Tiến Huy , DigiPencil MVV , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn