Ông Phạm Anh Khoa - Tổng giám đốc Trung tâm Anh ngữ YOLA: Làm giáo dục cần có tâm và tầm nhìn dài hạn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-12-06
Tác giả
Tuyết Ân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
"Xu hướng học tập ngày nay không còn giới hạn trong bốn bức tường, cần vun đắp sức sáng tạo cho giới trẻ nhưng cũng đòi hỏi đảm bảo công bằng trong sự tiếp cận các cơ hội giáo dục" là lời chia sẻ của doanh nhân Phạm Anh Khoa - Tổng giám đốc Trung tâm Anh ngữ YOLA với Doanh nhân Sài Gòn về tầm nhìn dài hạn của YOLA.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 468 phát hành ngày 6 tháng 12 năm 2017
Từ khóa
Phạm Anh Khoa , Trung tâm Anh ngữ YOLA , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn