Bà Đoàn Thị Hữu Nghị - Tổng giám đốc Tập đoàn Hiệp Hưng: Ngã rẽ nào mà đến đúng đích đều tốt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015-12-23
Tác giả
Duy Khuê
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Lắng nghe doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị - Tổng giám đốc Tập đoàn Hiệp Hưng trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và những quy luật về nhân - quả trong cuộc sống trong suốt 27 năm là người lèo lái "con thuyền" Hiệp Hưng, phát triển thành một tập đoàn với ba nhà máy sản xuất chăn, ra, gối, nệm tại Hà Nội và Bắc Ninh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn phát hành ngày 23 tháng 12 năm 2015
Từ khóa
Đoàn Thị Hữu Nghị , Tập đoàn Hiệp Hưng , nữ doanh nhân
Trích dẫn