Ông Lê Kỳ Phùng - Giám đốc Khu Du lịch Thác Giang Điền: Cái sướng còn ở phía trước

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2006-07-12
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Lê Kỳ Phùng - Giám đốc Khu Du lịch Thác Giang Điền về kỷ niệm những ngày đầu xây dựng Khu Du lịch Thác Giang Điền và kế hoạch mở rộng khu du lịch của anh trong tương lai.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 151 phát hành ngày 12 tháng 7 năm 2006
Từ khóa
Lê Kỳ Phùng , Thác Giang Điền , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu