Ông Lâm Chí Huy - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Du lịch lữ hành Phương Uy: Không bao giờ được nói "không thể" với khách hàng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2004-11-24
Tác giả
Kim Yến
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lâm Chí Huy - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Du lịch lữ hành Phương Uy về phương châm "Biến điều không thể thành có thể" đã giúp Công ty Phương Uy thành công trong lĩnh vực du lịch với các dịch vụ sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao mà đội ngũ Công ty đem đến cho khách hàng.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 70 phát hành ngày 24 tháng 11 năm 2004
Từ khóa
Lâm Chí Huy , Công ty du lịch Phương Uy , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu