Thời điểm để viết sách

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-03-12
Tác giả
Lê Mai Anh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Giám đốc Điều hành Global PR Hub Khu vực ASEAN Lê Mai Anh, tác giả hai cuốn sách Hãy để thương hiệu của bạn cất lời và 60 phút thay đổi chính mình, về những cảm nhận của chị sau khi đọc tác phẩm “The War of Art” của Steven Pressfield.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Lê Mai Anh , Global PR Hub Khu vực ASEAN , Hãy để thương hiệu của bạn cất lời , 60 phút thay đổi chính mình , nữ doanh nhân , Sách hay
Trích dẫn