Ông Đỗ Xuân Hoàng - Tổng giám đốc Future Generation Group tại Liên bang Nga: "Made in Vietnam" phải là một thương hiệu mạnh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-11-07
Tác giả
Bích Hồng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Với tư cách là một Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, doanh nhân Đỗ Xuân Hoàng chia sẻ bí quyết trở thành một trong những doanh nhân trẻ lãnh đạo một tập đoàn kinh doanh 100% vốn đầu tư nước ngoài có qui mô lớn tại Nga.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 168 phát hành ngày 7 tháng 11 nằm 2006
Từ khóa
Đỗ Xuân Hoàng , Future Generation Group , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu