Ông Trần Anh Tuấn - CEO Công ty Tư vấn Người Mở Đường: Cần thay đổi nhận thức với marketing 4.0

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-09-27
Tác giả
Song Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Trần Anh Tuấn - CEO Công ty Tư vấn Người Mở Đường (The Pathfinder) về cơ duyên đến với nghề tư vấn và đào tạo về thương hiệu và marketing cùng nhận bài học kinh nghiệm quý báo mà ông rút ra được sau những lần thất bại trong cuộc đời kinh doanh của ông.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 458 phát hành ngày 27 tháng 9 năm 2017
Từ khóa
Trần Anh Tuấn , Người Mở Đường , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn