Chủ tịch Green+ và những giải pháp để có 100 triệu cây xanh cho TP.HCM

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-10-08
Tác giả
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Là người hiến kế để Thành phố phát động chương trình trồng 100 triệu cây xanh trong các năm từ 2021 - 2025, doanh nhân Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Green+ mong muốn huy động toàn xã hội tham gia vào việc trồng cây. Trong cuốn sách “Môi trường xanh và chất lượng cuộc sống”, ông đưa ra nhiều giải pháp cho mục tiêu này.
Số trang
18 phút 51 giây xem
Từ khóa
Đặng Đức Thành , Green+ , Môi trường xanh và chất lượng cuộc sống , Cuốn sách cuộc đời
Trích dẫn
Bộ sưu tập