Ông Lê Quang Thành - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thái Dương: Sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc vào sáng tạo sản phẩm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-06-27
Tác giả
Nhuận Đạt
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Lê Quang Thành - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thái Dương với Doanh nhân Sài Gòn về kế hoạch ứng dụng công nghệ cao vào nuôi heo của Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thái Dương.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 494 phát hành ngày 27 tháng 6 năm 2018
Từ khóa
Lê Quang Thành , Thái Dương , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn