Chị Phạm Thanh Hà - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Chains Caravelle, Phó tổng quản lý Caravelle: Dịu dàng và quyết liệt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-10-02
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Phạm Thanh Hà, người phụ nữ có sự tương phản giữa tính cách và ngoại hình nhưng đã thành công xây dựng được vị thế và hình ảnh một người phụ nữ đảm trách một trong những cương vị quan trọng nhất ở khách sạn Caravelle.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 212 phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2007
Từ khóa
Phạm Thanh Hà , Chains Caravelle , khách sạn Caravelle , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu