Ông Satoru Takeda - Tổng giám đốc Canon Marketing Việt Nam: Canon nổi tiếng về máy ảnh nhưng cũng đứng đầu về giải pháp doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-08-29
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Satoru Takeda - Tổng giám đốc thứ ba của Công ty Canon Marketing Việt Nam (CMV) về cuộc sống tại Việt Nam dưới vai trò Tổng giám đốc Công ty Canon Marketing Việt Nam và những kế hoạch của ông cùng đội ngũ CMV chinh phục thị trường máy ảnh Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 555 phát hành ngày 29 tháng 8 năm 2019
Từ khóa
Satoru Takeda , Canon Marketing , doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn