Anh Nguyễn Tâm Mạnh - Tổng giám đốc Công ty Mạnh Phương Electric: Giá trị con người là giá trị cao nhất

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-08-19
Tác giả
Nguyễn Hằng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Tâm Mạnh - Tổng giám đốc Công ty Mạnh Phương Electric (MPE), người đàn ông luôn kinh doanh với triết lý "giá trị con người là giá trị cao nhất" và hiện đang là Trưởng Ban Bóng đá CLB Doanh nhân Sài Gòn luôn cháy hết mình với tình yêu dành cho bóng đá.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 56 phát hành ngày 18 tháng 9 năm 2009
Từ khóa
Nguyễn Tâm Mạnh , Mạnh Phương Electric , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu