Bà Nguyễn Ánh Hồng - Chủ thương hiệu Thời trang MYM và bà Võ Ngọc Ý Vân - Tổng giám đốc MYM: Kinh doanh ngành nào cũng khó

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-09-21
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của hai nữ doanh nhân Nguyễn Ánh Hồng và Võ Ngọc Ý Vân, những nhà điều hành của thương hiệu thời trang MYM về những bài học kinh doanh quý báu mà cả hai người phụ nữ đã tích lũy được trong ngành kinh doanh thời trang.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 408 phát hành ngày 21 tháng 9 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Ánh Hồng , Võ Ngọc Ý Vân , MYM , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn