Ông Đỗ Hoa Sương - Giám đốc Công ty TNHH Mỹ phẩm Đông Á: Trong kinh doanh, tôi thích sự chắc chắn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2009-07-01
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ cuộc doanh nhân Đỗ Hoa Sương về cuộc đời kinh doanh đầy thăng trầm của ông và phương châm kinh doanh mà ông luôn theo đuổi để đạt được thành công.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 49 phát hành ngày 1 tháng 7 năm 2009
Từ khóa
Đỗ Hoa Sương , Mỹ phẩm Đông Á , sản xuất mỹ phẩm , doanh nhân người Việt gốc Hoa
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu