Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Công ty Kinh Đô: Tôi thích những quyết định táo bạo bởi chúng hấp dẫn!

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-04-26
Tác giả
Hương Xuân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Công ty Kinh Đô về lý do Kinh Đô trở thành nhà tổ chức giải golf "Kinh Đô Golf Tournament 2006" và những thách thức khi Kinh Đô chuyển hướng kinh doanh bánh kẹo sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 140 phát hành ngày 26 tháng 4 năm 2006
Từ khóa
Trần Lệ Nguyên , Kinh Đô , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu