Ông Ngô Vi Đồng - Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Công nghệ tin học HPT: Tiền bạc là hệ quả chứ không là mục đích

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-11-16
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Ngô Vi Đồng - Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Công nghệ tin học HPT với Doanh nhân Sài Gòn về phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở HPT trên nền tảng con người và hướng thiện và bí quyết trọng dụng nhân viên của anh trong hơn 10 năm gắn bó với HPT.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 119 phát hành ngày 16 tháng 11 năm 2005
Từ khóa
Ngô Vi Đồng , HPT , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu